ჯიქი

Club Jiki created in 1989 In Georgia,Tbilisi - კლუბი ჯიქი შეიქმნა 1989 წელს საქართველო,თბლისში.